Jste tady
Home > Inspirace a trendy > Alternativní zdroje energie: chcete být nezávislí na elektrárnách?

Alternativní zdroje energie: chcete být nezávislí na elektrárnách?

Úspora energie je v posledních letech tématem, které rezonuje společností. S využitím přírodních zdrojů můžete získávat dotace a prodávat podomácku vyrobenou energii dále, nebo ji sami používat. Slunce, vítr nebo voda jsou tak nejen šancí, jak ušetřit za elektřinu nebo za plyn, ale možná také cestou, jak dosáhnout naprosté energetické nezávislosti. Jaké k tomu máte konkrétní možnosti?

Instalujte fotovoltaické panely na střechu

Střechy osázené solárními panely se ze všech domácích alternativních zdrojů energie řadí mezi ty úplně nejvýhodnější. Zásluhu na tom přitom nemá pouze program Nová zelená úsporám, ale hlavně jejich účinnost jako taková. Příklad?

Předpokládejme, že nebudete energii ze své soukromé sluneční elektrárny nikam dál prodávat. Průměrná česká domácnost spotřebuje ročně asi 2–3 mWh elektřiny. Každý metr čtvereční solárních panelů vyrobí až 200 kWh elektrické energie za rok. Čistě statisticky tak stačí na střechu umístit solární panely o celkové ploše asi 10–15m2. Hodně záleží na orientaci (maximálních výhod solární energie mohou dosáhnout pouze panely orientované na jih) a počasí v dané oblasti pro konkrétní rok.

V místech, která nejsou připojena k běžné distribuční síti, mluvíme o tzv. ostrovních elektrárnách. Plnou energetickou soběstačnost si ze sluneční energie v českých podmínkách zajistíte pravděpodobně hlavně od března do září. Alternativou je kombinace vlastního zdroje energie s případným odběrem ze sítě – hybridní solární elektrárna.

Alternativní zdroje energie jsou i v domácích podmínkách využitelné k vlastní energetické nezávislosti. V některých případech jsou i dotované státem
Alternativní zdroje energie jsou i v domácích podmínkách využitelné k vlastní energetické nezávislosti. V některých případech jsou i dotované státem

Zdroj: wikipedia.org

O příspěvek na umístění solárních panelů na střechu můžete zažádat v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám

Vsaďte na větrnou energii

Větrné mlýny se u nás stavěly již ve středověku, jako zdroj elektrické energie u nás však bohatou historii nemají. Domácí větrné elektrárny dnes nacházejí uplatnění díky dotacím. Ty je ale možné uplatnit pouze v případě, kdy vyrobenou energii prodáváte zpět do rozvodné sítě. Grid-off ostrovní systém, kdy si větrnou energii sami spotřebováváte, dotovaný není.

Cena větrné elektrárny může být i v řádech desítek tisíc korun a stejně jako u fotovoltaických panelů hodně záleží na umístění i aktuálních klimatických podmínkách. Při vhodné kombinaci se vám ale taková koupě v průběhu let rozhodně vyplatí.

EON_Energeticka nezavislost2

Zdroj: geograph.org.uk

Účinnost získávání energie se zvyšuje umístěním větrné elektrárny na rovinatou pláň s minimem překážek.

Přeměňte vodu na elektřinu

Také zřízením malé vodní elektrárny na říčce nebo potoce získáte zdroj energie bez odpadu a s ohledem na životní prostředí. Vodní elektrárnu si můžete pracně sami postavit nebo zakoupit.

Asi tušíte, že výkon opět souvisí se správným výběrem místa – v tomto případě jde o ideální průtok – i s klimatickými podmínkami. Produkci energie tady zvyšuje úhrn srážek. V jinak ne úplně oblíbených deštivých obdobích mají majitelé vodních elektráren žně.

Ke zřízení budete potřebovat stavební povolení a opět také zodpovědnou kalkulaci. K profitu na vodní elektrárně stačí, aby cena vyrobené elektřiny nepřesahovala 5 Kč/kWh.

Zatopte s biomasou

Vlastní bioplynovou stanici si můžete postavit za několik desítek tisíc. Pro domácí výrobu bioplynu využijete rostlinný i živočišný odpad nebo třeba trávu.

Produktem bioplynových stanic je tepelná nebo elektrická energie, s pomocí kogeneračních jednotek obě energie současně. Vlastní bioplyn můžete také prodat do plynovodní sítě. Plynárny jej smísí se zemním plynem a používají dále jako alternativní palivo šetrné k přírodě. Na samotnou výrobu bioplynu je možné čerpat dotace.

Top