Jste tady
Home > Finance a reality > Co všechno je nezbytné k prodeji bytu nebo domu?

Co všechno je nezbytné k prodeji bytu nebo domu?

Pokud jste se rozhodli prodat vás byt, dům nebo jiný nemovitý majetek, potřebujete na provedení tohoto úkonu hned několik dokladů z příslušných úřadů a spolu s kupujícím sepsat před samotnou kupní smlouvou i rezervační smlouvu, případně smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Jaké doklady jsou nezbytné a co je to číslo rezervace smlouva a smlouva o budoucí kupní smlouvě?

Při prodeji nemovitosti se neobejdete bez následujících dokladů

  1. List vlastnictví, který způsobilý k právním úkonům
  2. katastrální mapu (kopii)
  3. Prokázání pořízení bytu ve formě smlouvy o převodu bytu do vlastnictví
  4. V případě, že je vlastníkem bytu 2 nebo více osob, tak i písemný souhlas k prodeji bytu od všech jeho spolumajitelů s ověřenými podpisy u notáře
  5. Znalecký posudek, zejména pokud bude byt pořízen s využitím financování prostřednictvím hypotéky

V případě, že prodáváte dům, kromě dokladů uvedených při prodeji bytu potřebujete i následující:

  1. Stavební plány a stavební povolení
  2. Kolaudační rozhodnutí
  3. Geometrický plán

Po ústní dohodě s budoucím kupcem musíte před samotnou kupní smlouvou vy nebo vaše realitní kancelář zajistit vyhotovení rezervační smlouvy či smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Tyto smlouvy slouží zejména na zarezervování nemovitosti na čas, dokud si kupující vybaví dostatečné finanční prostředky na koupi či z důvodu poskytnutí hypotéky.

Rezervační smlouva je písemnou zárukou toho, že se prodávající rozhodl prodat byt konkrétnímu kupujícímu a kupující koupit byt od prodávajícího. Slouží na tzv. zmrazení nemovitosti během doby, kdy kupující vyřizuje finance na koupi a prodávající se během tohoto období zavazuje, že nemovitost nenabídne jinému zájemci. Součástí rezervační smlouvy je i dohodnutá cena, hodnota rezervačního poplatku, termín podpisu kupní smlouvy a výše případné smluvní pokuty. Rezervační poplatek se obvykle uchovává mimo dosah zúčastněných osob, tedy buď na účtu realitní kanceláře či formou notářského vkladu nebo jako vinkulace v bance.

Pokud se kupující rozhodl pro financování prostřednictvím hypotéky, banka vyžaduje po rezervační smlouvě sepsání smlouvy o budoucí kupní smlouvě. V ní jsou uvedeny všechny důležité součásti kupní smlouvy, navržený způsob financování a termín uzavření kupní smlouvy. Tato smlouva je důležitá pro banku a na základě ní může přidělit dohodnutý podíl z hodnoty nemovitosti.

Top