Jste tady
Home > Finance a reality > Kupovat nemovitost s věcným břemenem?

Kupovat nemovitost s věcným břemenem?

Podezřele nízká cena nemovitosti může v sobě nést skrytý zádrhel. Jím je často věcné břemeno. To někdy výrazně narušuje vlastnická práva na konkrétní nemovitost a její majiteli nedává jiný výběr, než strpět jinou osobu nebo osoby, které mají právo na její využívání. Kupovat proto takovou nemovitost nebo ne?

Co je to věcné břemeno

Na začátek si uveďme, co je to věcné břemeno. Občanský zákoník ho popisuje jako omezení vlastníka nemovitosti ve prospěch jiných osob, přičemž vlastník je povinen něco strpět, zdržet nebo jednat, což je popsáno v listu vlastnictví jako tíha. Každé jedno věcné břemeno vzniká sepsáním smlouvy vkládané do katastru nemovitostí, přičemž nejčastěji se tyto smlouvy tvoří při dědických řízeních. Břemeno na nemovitost však může udělit i příslušný státní orgán.

Kdy se dá snést

Věcná břemena někdy vyplývají z povahy samotné nemovitosti a jejího okolí. Typickým příkladem je umožnění přechodu sousedem přes pozemek, který na něj nemají jinou přístupovou cestu či možnost nechat vést přes pozemek různé inženýrské sítě buď pro veřejný zájem, nebo jejich zajištění k sousedním pozemkům. Tato omezení vlastnického práva se většinou dají strpět a je na individuálním posouzení každého kupce, zda je jejich schopen snášet.

Koupě bytu i s osobou, která v něm žije

Horší případ však nastává v případě, že je majitel nemovitosti uloženým věcným břemenem povinen strpět soužití jiné osoby na jeho majetku. Obvyklý případ je prodej bytu s podmínkou, že majitel umožní osobě v něm žijící jeho doživotní užívání. Taková situace je opravdu komplikovaná a nevyzpytatelná, protože kupec opravdu neví, do čeho investuje. Navíc, podle zákona osoba oprávněná užívat nemovitost na základě věcného břemene není majitelem, a proto není povinna nést náklady, a to například daně za nemovitost, ale i veškeré náklady na základní chod nemovitosti včetně plateb za energie. Pokud by chtěl majitel nemovitost s takovouto formou věcného břemene prodat, je velmi nepravděpodobné, že nenajde ochotného zájemcem, který by ho byl schopen snášet. I proto se většinou nedoporučuje kupovat nemovitosti s věcným břemenem doživotního užívání.

Top