Jste tady
Home > Stavebnictví > Základní odstupy, které je třeba dodržovat při umísťování stavby na pozemek

Základní odstupy, které je třeba dodržovat při umísťování stavby na pozemek

Pokud vlastníte stavební pozemek, dům na něj nemůžete lokalizovat kdekoli se vám to hodí. Musíte totiž dodržovat základní postupy a odstupy od staveb tak, aby bylo splněných několik požadavků. A to jednak požadavky na komfortní bydlení v soukromí, ale i požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, požadavky hygienické, požární bezpečnosti, civilní ochrany, požadavky na denní osvětlení a další. Jaké jsou tedy základní odstupy od staveb?

Minimální vzdálenosti mezi dvěma budovami

Při výstavbě samostatných rodinných domů je třeba dodržovat minimální odstup od sousední stavby v délce minimálně 7 metrů. V některých případech, například ve stísněných podmínkách po předchozím souhlasu, lze odstup snížit ze 7 metrů na 4 metry. Zároveň musí být dodržena podmínka vzdálenosti domu od společných hranic sousedů, a to minimálně 2 metry od této hranice. Jiné odstupy lze využít pouze v případě speciální pořízených výpočtů a měření před realizací konkrétní výstavby nebo na základě územního plánu dané zóny.

Stavět je povoleno minimálně 3 metry od silnice

Kromě vzdáleností mezi dvěma domy je třeba dodržovat i zásady vzdálenosti domu od silniční komunikace. Konkrétně průčelí domu musí být od silniční komunikace vzdáleno minimálně 3 m.

Všechny vzdálenosti se měří vždy mezi nejkratšími spojnicemi dvou nemovitostí, případně nemovitosti a silniční komunikaci.

Top