Jste tady
Home > Zahrada > Zatravňovací dlažba zajistí nejen příjezdovou cestu, ale i zelenou plochu

Zatravňovací dlažba zajistí nejen příjezdovou cestu, ale i zelenou plochu

Chtěli byste ve vašem dvoře vybudovat pevnou plochu na parkování auta či příjezd do garáže, ale ne tak, aby byla vaše zahrada tvořena jen betonem? Pak je právě pro vás vhodné řešení, které spojuje standardní vnější betonovou dlažbu se zelení. Tímto řešením je zatravňovací dlažba, která může mít množství různých podob.

Zatravňovací dlažba je výborným způsobem, jak propojit stabilní vnější cestu v bezprostředním okolí domu se zelení. Tato dlažba je stejně stabilní jako jiné venkovní dlažby z betonu, ale oproti nim přináší několik výhod. Jednak samotnou přítomnost zeleně, která vytvoří příjemnější atmosféru v okolí domu, ale pozitivem je také lepší odvádění vody z pozemku. Zatímco standardní dlažba je pro vodu nepropustná, přes zelené plochy zatravňovací dlažby voda prochází, a tak plní i funkci drenáže na pozemku.

Jak pokládat zatravňovací dlažbu?

Při pokládání zatravňovací dlažby se postupuje stejně jako například při dlažbě zámkové. Tedy nejdříve dochází k jasnému vytyčení plochy pro dlažbu, na což se používá zahradní obrubník, a následně k jejímu zpevnění. Nejčastěji se plocha pokrývá štěrkem, který ale musí být dobře zhutněný. Pokud chcete, aby v dlažbě rostla tráva, tehdy ji můžete pokládat i na vrstvu poctivě zhutněné hlíny. Pak může dojít k samotnému pokládání dlažby, v závislosti na zvoleném typu. Zatravňovací dlažba má několik podob – od tradiční TBX dlažby s oky, přes čtverce až po mnohé atypické tvary. Některé typy zatravňovací dlažby lze použít i alternativně, a to k zabránění eroze půdy, zejména na strmějších svazích v zahradě.

Po ukončení pokládání dlažby na zpevněný povrch můžete oka dlažby vysypat štěrkem nebo při kladení do hlíny vysít travní semeno. Než vyroste, doporučujeme dlažbu nezatěžovat. Pak po ní můžete klidně jezdit autem a trávu sekat běžnou sekačkou.

1859

Zatravňovací dlažba HYDROSET od Presbeton

Top